Intohimona liiketoiminnan kasvu

Ahonen Partners Oy keskittyy asiakkaidensa liiketoiminnan faktoihin perustuvaan kasvattamiseen.

Kasvu kertyy asiakkaiden – ihmisten – ostopäätöksistä. Siksi syvällinen asiakasymmärrys on istutettava ohjaavaksi voimaksi kaikkeen yrityksen tekemiseen - koko sen arvoketjuun*.

Investoinneilla eri arvoketjun osiin on erilainen tuottopotentiaali. Potentiaali, joka on tunnistettava investointien priorisoinnin pohjaksi.

Ihmiset tekevät tuloksen. Ja ihmiset toimivat siten, kuinka heitä mitataan. Pitkäkestoinen kasvu vaatii siitä syystä lyhyen tähtäimen mittareiden rinnalle mittarit, jotka kertovat toimenpiteiden tuottaman pidemmän tähtäimen kassavirtapotentiaalin.

Kehittääkseen liiketoimintaansa yrityksen toiminnan ja viestinnän kokonaisuuden tulee muuttua. Tehokkain muutos on, kun se saa koko asiakkuuden arvoketjun puhaltamaan yhteen hiileen.

Se on kasvun paikka.

*Katso lisää Ahonen & Rautakorpi: Arvoketjun johtaminen – totuuksia tuloksellisuudesta (WSOY 2008)

Kasvun paikka