ASIAKKAIDEN SANOMAA YHTEISTYÖSTÄ

"Kokemukseni mukaan Ahonen Partnersin ajattelu, prosessi sekä asioiden rakentava, kriittinen tarkastelu ja kyseenalaistaminen toimivat erinomaisesti liiketoiminnan kääntämisessä tuotantokeskeisestä kohti asiakasta. Ja mikä tärkeintä, loistavin tuloksin. Voin vilpittömästi suositella!"

Jukka Hämäläinen
konserninjohtaja, Fenestra Oy

"Ahosen kanssa toteutetulla projektilla varmistettiin toiminnan johdonmukaisuus sekä oikea tasapaino lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteille. Samalla se loi työrauhan operatiiviseen toimintaan, kun tunnistettiin asioiden tärkeysjärjestys. Tuloksena saimme selkeästi markkinoita nopeamman myynnin kasvun."

Panu Vuorimaa
maajohtaja (2007-2008), Suzuki International Europe, Suomen sivuliike

"Aloitimme yhteistyön keväällä 2009. Halusimme parantaa markkina- ja kuluttajatuntemusta toimimallamme perinteisellä rakennusalalla, päästä syvemmällä ymmärtääksemme kuluttajan päätöksenteko- ja valintaprosessia elämän suuren hankkeen edessä.

Ahosen tapa käyttää tutkimusmateriaalia auttoi meitä yhdistämään kustannustehokkaan toimintatapamme vahvaan asiakasnäkökulmaan. Saimme nopeasti jalkautettua havainnot päivittäiseen toimintaamme.

Markkinaosuutemme on kasvanut voimakkaasti sekä kappaleissa että euroissa ja kahdessa vuodessa olemme nousseet euromääräisesti markkinajohtajaksi alallamme."

Tapio Vyörykkä
Myyntijohtaja, Pohjolan DesignTalo Oy

Kokemuksia