Osaamisalueet

Uuden liiketoiminnan suunnittelu

Kokonaan uuden liiketoiminnan tai tarjoaman asiakaslähtöinen luominen pohjautuu innovointiworkshoppeihin. Käymme vaihe vaiheelta läpi prosessin, jonka tuloksena saamme useita, uusia ja testattuja toimintakonsepteja tai tarjoamavaihtoehtoja.

Asiakaskeskeinen strateginen suunnittelu

Asiakaskeskeisyys varmistaa strategian relevanssin yrityksen kassavirralle sekä toimenpidesuunnitelman, jossa keskitytään liiketoiminnan kasvun kannalta olennaisimpaan.

Strategioiden käytäntöön vienti

Strategiatyö on turhaa, jos se ei muuta toimintaa arjessa. Siksi henkilöstön ottaminen– ja saaminen – mukaan strategiaprosessiin on keskeistä muutosprosessin onnistumisen kannalta.

Mittaristot

Ihminen toimii sen mukaan, miten hänen suoritustaan arvioidaan. Siksi väärät tai puutteelliset mittarit rohkaisevat osaoptimointiin tai strategian vastaiseen toimintaan. Oikeiden mittareiden rooli on keskeinen toiminnan strategianmukaisuuden ja tulosten arvioinnissa, palkitsemisessa sekä muutoksen pysyvyyden varmistajana.

Osaaminen