Toimialakokemus strategiatyöstä

B2B

IT palvelut

- Organisoituminen

Juridiikka

- Kilpailukykymittaristot

Kiinteistöpalvelut

- Brand strategia

Koulutus ja valmennus (useita projekteja)

- Mm. mittaristot

LVIS

- Arvoketjustrategia ja vuosisuunnittelujärjestelmä

Lääkkeet (useita projekteja)

- Mm. segmentointi, mittaristot

Media (useita projekteja)

- Mm. myynti- ja markkinointistr., mittaristot

Mobiiliverkot

- Asiakasorientoitunut liiketoimintastrategia

Ohjelmistot (useita projekteja)

- Mm. liiketoimintastrategia, mittaristot

Kuluttajapalvelut

Auton huolto- ja korjaus

- Brand strategia ja mittaristot

Energia

- Valintamotiivipohjainen strategia

Kodin tietotekniikan tukipalvelut

- Valintamotiivipohjainen liiketoimintastrategia

Mobiilioperaattorit

- Valintamotiivipohjainen strategia, brand strategia

Pankki ja vakuutus

- Brand strategia, palveluinnovointi

Kuluttajatuotteet

Asuinrakentaminen

- Valintamotiivipohjainen str.

Autot

- Asiakkuuden arvo, arvoketju- ja markkinointistrategia

Eläinruoka

- Mittaristot

Huonekalukauppa

- Arvoketjustrategia ja mittaristot

Lääkkeet (useita projekteja)

- Mm. lanseerausstrategia, mittaristot

Makeiset

- mittaristot

Mobiilipäätelaitteet

- Asiakasorientoitunut strategia

Rakennustarvikseteollisuus

- Arvoketjustrategia ja mittaristot

Talonrakennus

- Arvoketjustrategia, toteutus ja mittaristot

Virvokkeet (useita projekteja)

- Mm. brandin rahallisen arvon määritys, brand strategia

Kokemuksia